Бидэнтэй нэгдэх

Шударга мэдээ

Хүчин төгөлдөр бус хэлцлийн дагуу алданги шаардах эрхгүй

Огноо:

,

Туршилтаар

Шийдвэрийн дугаар:  2022 оны 02 сарын 21-ний өдрийн Дугаар 183/ШШ2022/00416

Шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болсон.

2022.10.31.  Процессын хураангуй  02

Иргэн Дашаас шүүхэд хандан, “иргэн Амараас түрээсийн төлбөр, алдангийн хамт гаргуулах” нэхэмжлэлийн шаардлага гаргаж, үндэслэлээ “… түрээсийн төлбөрөө хугацаанд нь төлөөгүй учраас гэрээг хугацаанаас нь өмнө цуцалсан. Иймд төлөгдөөгүй түрээсийн төлбөрийг алдангийн хамт төлөх ёстой” гэж, хариуцагч Амараас “… түрээсийн байрыг өөрийн хөрөнгөөр тохижуулсан байхад түрээсийн гэрээг хугацаанаас нь өмнө цуцалсан учраас алданги төлөхгүй” гэж тус тус маргажээ.

Хэрэгт авагдсан баримтаар, Даш, Амар нар нь үл хөдлөх эд хөрөнгө түрээслүүлэх гэрээ байгуулсан боловч, уг гэрээг эд хөрөнгийн бүртгэлийн газарт бүртгүүлээгүй болох нь тогтоогдсон байна.

Иргэний хуульд үл хөдлөх эд хөрөнгө түрээслэх гэрээг үл хөдлөх эд хөрөнгийн газар бүртгүүлээгүй бол уг түрээсийн гэрээ хүчин төгөлдөр бус хэлцэл байхаар, хүчин төгөлдөр бус хэлцлийн үр дагаварт талууд уг хэлцлээр авсан бүх зүйлээ харилцан буцааж өгөхөөр тус тус заажээ.

Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Даш, Амар нарын маргааныг хянан хэлэлцээд, тэдний хооронд байгуулсан үл хөдлөх хөрөнгө түрээслэх гэрээг Иргэний хуульд заасны дагуу хүчин төгөлдөр бус хэлцэл гэж үзэв.

Энэ тохиолдолд, хариуцагч Амар нь тодорхой хугацаанд Дашийн байрыг зориулалтын дагуу өөрийн мэдэлд байлгаж ашигласан тул ашигласан хугацааны төлбөрийг төлөх үндэслэлтэй, харин “гэрээний үүргийг зохих ёсоор гүйцэтгээгүйн хариуцлага” буюу алдангийг төлөх үндэслэлгүй гэж шүүх дүгнэжээ.

Иймд, хариуцагч Амараас түрээсийн байрыг зориулалтын дагуу ашигласан хугацааны төлбөрийг гаргуулан Дашид олгуулахаар, харин Дашийн нэхэмжилсэн “алданги гаргуулах” шаардлагыг хэрэгсэхгүй болгон шийдвэрлэсэн байна.

Санамж: Энэ хураангуй нь бүрэн гүйцэд шүүхийн шийдвэр биш бөгөөд түүнийг орлохгүй, зөвхөн олон нийтэд ойлгомжтой байдлаар мэдээлэл хүргэх зорилготой болохыг тэмдэглэв.

 Шүүгчийн шийдвэрийн дэлгэрэнгүйтэй ЭНЭ линкээр танилцана уу.

Хураангүйг бэлтгэсэн: Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч Д.Мөнхцэцэг

Дэлгэрэнгүй унших
сурталчилгаа

Сэтгэгдэл

Шударга мэдээ

АТГ: Үндэслэлгүйгээр төлбөр хураамж авч байсныг таслан зогсоов

Огноо:

,

Авлигатай тэмцэх газар нь Авлигын эсрэг хуульд заасан “авлига гарч болох нөхцөл боломж бүрдүүлсэн гэж үзвэл төрийн байгууллага, албан тушаалтны гаргасан тушаал, шийдвэр, журам, дүрмийг хянаж хүчингүй болгуулах санал боловсруулж эрх бүхий байгууллагад оруулах” чиг үүргийн хүрээнд төрийн байгууллага, албан тушаалтны иргэдээс үндэслэлгүйгээр төлбөр, хураамж авахаар тогтоосон шийдвэрийг хүчингүй болгуулах арга хэмжээ авч ажилладаг.

Тус газарт “Төв аймгийн Батсүмбэр сумын “Сөгнөгөр” гэх газарт нэвтрэхэд автомашин бүрээс 6000 төгрөг хураахын зэрэгцээ тухайн автомашинд зорчиж буй том хүн бүрээс 2000 төгрөг, хүүхэд бүрээс 1000 төгрөгийн хураамж авч байна” гэх мэдээллийг хүлээн авч, хянан үзэхэд Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2023 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдрийн А/71 дүгээр тушаалаар “Тусгай хамгаалалттай газар нутагт нэвтрэх хураамжийн хэмжээ”-г шинэчлэн тогтоосон ба үүнийг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2022 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдрийн А/439 дүгээр тушаалаар баталсан Улсын тусгай хамгаалалалттай газар нутгийн 34 захиргаанд хэрэгжүүлж ажиллахаар зохицуулсан байна.

Гэтэл Төв аймгийн Батсүмбэр сумын ИТХ-аас Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.3 дахь хэсэгт “нутаг дэвсгэрийнхээ тодорхой хэсгийг орон нутгийн хамгаалалтад авах тухай шийдвэр гаргах, түүний хилийн зааг, хамгаалалтын горимыг тогтоох” бүрэн эрхийн хүрээнд Сөгнөгөр, Баянголын нийт 17480 га газрыг орон нутгийн хамгаалалтад авахаар тогтоож, тус газарт нэвтрэхэд Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын дээрх шийдвэрийг үндэслэн “Байгалийн нөөц газар” гэсэн ангиллаар иргэдээс үндэслэлгүйгээр төлбөр, хураамж авч байсныг таслан зогсоолгох арга хэмжээг авч ажиллав.

Дэлгэрэнгүй унших

Шударга мэдээ

ШӨХТГ-аас торгосон 20 сая төгрөгийг “Хасбанк” төлжээ

Огноо:

,

Улсын дээд шүүхийн захиргааны хэргийн танхимын 2023 оны 09 дүгээр сарын 11-ний өдрийн нийт шүүгчдийн хуралдаанаар нэр бүхий арилжааны 9 банкны гомдлыг хяналтын шатны шүүх хуралдаанаар хэлэлцүүлэхээс татгалзаж шийдвэрлэсний дагуу Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2023 оны 06 дугаар сарын 13-ны өдрийн 221/МА2023/0392 дугаартай магадлал хуулийн хүчин төгөлдөр болсон.
 
“Хасбанк” ХХК-ийн зүгээс Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газрын улсын байцаагчийн ногдуулсан 20 сая төгрөгийн торгуулийг төрийн сангийн холбогдох дансанд 2023 оны 09 дүгээр сарын 25-ны өдөр төлсөн, зөрчлийн үр дагавар арилгах албан даалгаварт дурдсан арга хэмжээний хүрээнд хийгдэх ажиллагааг эхлүүлсэн талаар мэдэгдлээ.
Эх сурвалж: ШӨХТГ
Дэлгэрэнгүй унших

Шударга мэдээ

“Улаанбаатар бонд” өрийн хэрэгсэл шинээр бүртгэгдлээ

Огноо:

,

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2023 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдрийн 427 дугаар тогтоол, "Монголын хөрөнгийн бирж" ХК-ийн Гүйцэтгэх захирлын 2023 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдрийн А/160 тоот тушаалаар Нийслэлийн засаг даргын гаргаж буй дараах нөхцөлтэй “Улаанбаатар бонд” өрийн хэрэгслийг Монголын хөрөнгийн биржийн үнэт цаасны бүртгэлд бүртгэлээ.   

Бондын нэр: Улаанбаатар бонд

Бондын тоо ширхэг: 2,778,635 ширхэг

Бондын нэрлэсэн үнэ: 100,000 төгрөг

Бондын нийт үнийн дүн: 277,863,500,000 төгрөг

Бондын хүү/өгөөжийн хувь хэмжээ: Жилийн 17.2%

Бондын хугацаа: 24 сар

Бондынхүү төлөгдөх хугацаа /давтамж/: Хагас жил тутамд

Бондын үндсэн төлбөр төлөх хугацаа: Хугацааны эцэст

Захиалга авах хугацаа: 2023.10.02 - 2023.10.04

Үнэт цаасны танилцуулгыг эндээс үзнэ үү.

МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ

Дэлгэрэнгүй унших

Санал болгох