Бидэнтэй нэгдэх

Шударга мэдээ

“Монголын хөрөнгийн бирж” ТӨХК мэдэгдэл гаргалаа

Огноо:

,

“Монголын хөрөнгийн бирж” ТӨХК-ийн нийтэд санал болгон гаргаж буй үнэт цаасны анхдагч зах зээлийн арилжааны захиалгыг 2022 оны 12 дугаар сарын 26, 27, 28, 30-ны өдрүүдэд 10-17 цагийн хооронд хүлээн авахтай холбогдуулан урьдчилсан захиалгын эрэлт өндөр байгаа тул Сангийн яамнаас ирүүлсэн чиглэлийн дагуу захиалгын хуваарилалтыг дараах байдлаар хийхээр болсныг мэдэгдэж байна.

  1. Үнэт цаасны танилцулгад заасан стратегийн хөрөнгө оруулагчийн шаардлагыг хангасан хөрөнгө оруулагчдын урьдчилсан захиалгыг 2022 оны 12 сарын 26-ны 10:00 цагаас эхлэн 2022 оны 12 сарын 27-ны 18:00 хүртэл цаг хугацааны дарааллаар эхний 83 хүсэлтийг бүртгэж авах, ингэхдээ хамаарал бүхий этгээдүүдийн захиалгын хувь хэмжээг 5 хувь хүрэхгүй байх зарчмыг баримтлах;

  2. Урьдчилсан захиалгыг бүртгэхдээ стратегийн хөрөнгө оруулагчид тавигдах шаардлагыг хангасан эсэхийг шалгаж,  стратегийн хөрөнгө оруулагчаар орохыг мэдэгдсэн хүсэлтийн хамт хөрөнгө оруулалтын дүнг ҮЦТХТ-н данс, номинал данс, кастодионы дансанд байршуулсан баримтыг хавсаргах;

  3. Урьдчилсан захиалга авах хугацаа дууссан эсвэл эхний 83 хүсэлт бүртгэгдсэн нөхцөлд эдгээр урьдчилсан захиалгын дүнг хуваарилалт хийн, хамгийн багадаа 100,000,000 /нэг зуун сая/ төгрөг байхаар хуваарилж, хүсэлт ирүүлсэн стратегийн хөрөнгө оруулагч нарт мэдэгдэх;

  4. Санал болгож буй нийт хувьцааны 90 хүртэл хувийг стратегийн хөрөнгө оруулагчдад, 10 хувь буюу 11,915,760 ширхгээс доошгүй тооны хувьцааг жижиглэнгийн хөрөнгө оруулагчдад хуваарилах зарчмын хүрээнд жижиглэнгийн хөрөнгө оруулагчдын захиалгын үнийн дүнгээс хамаарч Монголын Хөрөнгийн Бирж болон үндсэн андеррайтер нар харилцан зөвшилцсөний үндсэнд стратегийн хөрөнгө оруулагчдад хуваарилах нийт хэмжээг санал болгож буй хувьцааны 70 хувь буюу 83,410,322 ширхэг хүртэл бууруулах, жижиглэнгийн хөрөнгө оруулагчдад хуваарилах хэмжээг санал болгож буй нийт хувьцааны 30 хувь буюу 35,747,281 ширхэг хүртэл нэмэгдүүлэх боломжтой байх;

  5. МХБ-ийн “Үнэт цаасны анхдагч зах зээлийн арилжааны журам”-ын дагуу жижиглэнгийн хөрөнгө оруулагчдын захиалгыг хувь тэнцүүлэн хуваарилах тохиолдолд 500 /таван зуу/ ширхэг буюу 50,000 /тавин мянга/ төгрөг хүртэлх үнийн дүн бүхий захиалгуудыг бүрэн биелүүлж, үлдсэн захиалгуудыг хувь тэнцүүлэх;

  6. Стратегийн хөрөнгө оруулагчид нь дараах хуулийн шаардлагыг хангасан байх

    1. “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль”-ийн 56.5 дахь хэсэгт заасны дагуу “Аливаа этгээд дангаар болон холбогдох этгээдийн хамт энэ хуульд заасны дагуу нээлттэй хувьцаат компани болсон төрийн болон орон нутгийн өмчит хуулийн этгээдийн Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 4.1.29-д заасан нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч байхыг хориглоно”;

    2. “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль”-ийн 56.6 дахь хэсэгт заасны дагуу “Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 3.1.5-д заасан улс төрд нөлөө бүхий этгээд, түүний хамаарал бүхий этгээд биржээр арилжаалах төрийн болон орон нутгийн өмчит хуулийн этгээдийн хувьцааг эзэмшихийг хориглоно.”;

МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ

Дэлгэрэнгүй унших

Сэтгэгдэл

Шударга мэдээ

Хөгжлийн банк 500 сая ам.долларын “Ди Би Эм 2023” бондоос 99.7 сая ам.долларыг эргүүлэн худалдаж авлаа

Огноо:

,

Монгол Улсын Хөгжлийн банк 2018 онд нийт 500.0 сая ам.долларын дүнтэй, 7.25%-ийн хүүтэй “Евро” бонд буюу “Ди Би Эм 2023”  бондыг Засгийн газрын баталгаагүй бие даан олон улсын зах зээлд гаргасан. Тус бонд нь Сингапурын Хөрөнгийн биржэд бүртгэлтэй бөгөөд олон улсын зах зээлд нээлттэй арилжаалагддаг бонд юм.

Хөгжлийн банканд зохистой өрийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх зорилгоор Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс 2022 оны 52 дугаар тогтоол, 2023 оны 3 дугаар тогтоолын дагуу  “Ди Би Эм 2023”  бондоос худалдан авч тухай бүр хэсэгчлэн хүчингүй болгох шийдвэр гаргасан билээ. Дээрх шийдвэрийн хүрээнд банк нь 2022 оны 10 дугаар сараас хойш тус бондыг хэсэгчлэн буцаан худалдан авах ажлыг хэрэгжүүлж байна. Энэ хугацаанд банк нийт 99.7 сая ам.долларын нэрлэсэн дүнтэй бондыг хүчингүй болгосон. Ингэснээр “Ди Би Эм 2023” бондын үлдэгдэл 500 сая ам.доллароос эргэн төлөх дүн буурч 400.2 сая ам.доллар боллоо.

Хөгжлийн банк нь 100.0 ам.доллар нэрлэсэн үнэтэй “Ди Би Эм 2023” бондыг хугацаанаас нь өмнө 92.4 ам.долларын жигнэсэн дундаж үнэ дээр худалдан авснаар одоогийн эзэмшиж байгаа багцын хүрээнд нийт  13.8 сая ам.доллар хэмнэж байна. Тодруулбал, “Ди Би Эм 2023” бондын эргэн төлөлтийг хийх хугацаа буюу 2023 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдөр хүртэл  үндсэн дүнгээс 7.54 сая ам.доллар, хүүгийн зардлаас 6.34 сая ам.доллар хэмнэсэн үзүүлэлттэй байна.

Биржийн бус зах зээлд 75.0 сая ам.доллартай тэнцэх төгрөгийн эх үүсвэрийг татан төвлөрүүлэв

Мөн Хөгжлийн банк нь Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2023 оны 4 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 22 дугаар тогтоолын дагуу биржийн бус зах зээлд хаалттай бонд гаргах замаар гадны хөрөнгө оруулагчдаас 75.0 сая ам.доллартай тэнцэх төгрөгийн эх үүсвэрийг амжилттай татан төвлөрүүллээ. Тодруулбал, 2023 оны 5 дугаар сарын 12-ны өдөр Их Британи Умард Ирландын Нэгдсэн Вант улсын Лондон хотод бүртгэлтэй Мопане Секьюритистэй ХХК-тай гэрээ байгуулан,  дээрх эх үүсвэрийг амжилттай татан төвлөрүүлсэн болно.

Гадаад  валютын  ханшийн  эрсдэлгүй буюу  төгрөгийн  үнэт  цаас  арилжаалах  замаар  хөрөнгө  оруулалт  татсан нь  Хөгжлийн банкны эх үүсвэрийг  төрөлжүүлэх,  гадаад  валютын  ханшийн  эрсдэлээс хамгаалах боломжийг бүрдүүлсэн юм.

Эх сурвалж: Монгол Улсын Хөгжлийн Банк

Дэлгэрэнгүй унших

Шударга мэдээ

Дэлхийн шилдэг 50 сургуульд суралцуулах 2 дахь шатны сонгон шалгаруулалт өнөөдөр болно

Огноо:

,

Дэлхийн шилдэг 50 их сургуулийн бакалаврын хөтөлбөрт суралцах оюутнуудыг 2023 оны 04 сарын 11-ний өдрөөс 05 сарын 11-ний өдрүүдэд бүртгэсэн.

Бүртгэлийн хугацаанд 133 иргэн материалаа ирүүлсэн байна. Тэднийг эхний шатны шалгаруулалтад хамруулж дуусаад байна. Өөрөөр хэлбэл бичиг баримтын бүрдэл буюу гадаад хэлний оноо, сургуулийн эрэмбийг нягталж дууссан. Мөн бүртгүүлэхдээ ирүүлсэн эсээ бичлэгийг нэг бүрчлэн уншиж оноожуулсан байна.

Дээрх шалгуурын дараа 93 иргэн хоёрдугаар шатны шалгаруулалтад оролцохоор тунаж үлдээд байна. Тэдний ярилцлагын шатны шалгаруулалт маргааш буюу 2023.05.30-ны өдөр МУБИС-ийн 201, 205 тоотод өглөө 09:00 цагт эхэлнэ. Энэ үйл явцыг сурвалжлах боломж нээлттэй.

Эх сурвалж: БШУЯ

Дэлгэрэнгүй унших

Шударга мэдээ

Мобайл банк үйлчилгээний аюулгүй байдлын зөвлөмж

Огноо:

,

Мобайл банк үйлчилгээ нь таны утасны дугаар дээр суулган ашиглах үйлчилгээ тул гар утсаа бусдад  ашиглуулахгүй байх, зайлшгүй шаардлагаар  утсаа ашиглуулсан бол аюулгүй байдлын хяналтаа хийж хэвших нь чухал.

- Гар утсаа хараа хяналтгүй орхихгүй байх, автоматаар түгжигдэх тохиргоог хийх (3 минут болон түүнээс бага хугацаанд түгжигддэг байвал тохиромжтой),

- Бусдад зөвшөөрөлгүйгээр ашиглагдахаас сэргийлэн хурууны хээ, нууцлал сайтай нууц үг, царай таних функцийг ашиглан аюулгүй байдлаа хангах,

- Сим картын аюулгүй байдлаа ханган аль болох таамаглахад хялбар пин код үүсгэхгүй байх, үүрэн телефоны байгууллагаас автоматаар үүсгэсэн энгийн тогтмол нууц үгийг заавал солих,

- Утасны дугаараа өөрийн эзэмшил нэр дээр байлгах ба хэн нэгэн таны сим картыг сэргээх боломж нөхцөлийг бүрдүүлэхгүйгээр хамгаалагдсан байх,

- Мобайл банканд нэвтрэх нууц үгээ утасны дугаар, төрсөн өдөр, хүүхдийн төрсөн өдөр гэх мэт хэт хялбар таамаглахад хялбар нууц үг үүсгэхгүй байх,

- Утасны дугаараа сольсон тохиолдолд харилцах банкандаа мэдэгдэж, бүртгэлтэй утасны дугаарын мэдээллээ шинэчлүүлэх,

Хэрэв та гар утсаа алдаж, гээгдүүлсэн тохиолдолд дараах арга хэмжээг яаралтай авч хэрэгжүүлээрэй,

- Өөрийн ашигладаг үүрэн телефоны компанидаа хандан сим картаа яаралтай хаалгах,

- Цахим банкны нэвтрэх нэр, нууц үгийг шинэчлэх,

- Харилцагч банкандаа хандан цахим банк, мобайл банк гэх мэт утсан дээр суурилсан цахим бүтээгдэхүүнээ хаалган санхүүгийн эрсдэлээс хамгаалаарай.

Цахим Аюулгүй байдал нь энгийн зүйлээс эхлэлтэй гэдгийг анхааран өдөр тутамдаа аюулгүй байдлаа хамгаалан хэвшээрэй.

МОНГОЛ УЛСЫН ХӨГЖЛИЙН БАНК

Дэлгэрэнгүй унших
сурталчилгаа
Улстөр нийгэм6 цаг 27 минут

Төрийн банк бизнес эрхлэгчдэдээ зориулан сургалт зохион байгууллаа

Шударга мэдээ16 цаг 15 минут

Хөгжлийн банк 500 сая ам.долларын “Ди Би Эм 2023” бондоо...

Улстөр нийгэм16 цаг 23 минут

Нийгмийн даатгалын асуудлаар Япон Улсын туршлагыг судлах уулзалт зох...

Цаг үе16 цаг 33 минут

“Онцгой хүүхдүүд” өдөрлөгт 1000 гаруй хүүхэд, багачууд о...

Шударга мэдээ16 цаг 38 минут

Дэлхийн шилдэг 50 сургуульд суралцуулах 2 дахь шатны сонгон шалгаруу...

Улстөр нийгэм17 цаг 12 минут

БНКирУ-ын Гадаад хэргийн сайд Ж.Кулубаев Монгол Улсад албан ёсны айл...

Цаг үе17 цаг 38 минут

Өнөөдөр Говь-Алтай, Баянхонгор, Өмнөговийн нутгаар салхи, шороон шуу...

Улстөр нийгэм17 цаг 48 минут

УИХ: Чуулганы нэгдсэн хуралдаан болно

Улстөр нийгэм17 цаг 55 минут

УИХ: Намын бүлэг, ажлын хэсгүүд өнөөдөр хуралдана

Цаг үе17 цаг 58 минут

УБЦТС: Өнөөдөр хийгдэх засварын хуваарь

Санал болгох